LLICENCIES SANITARIES

Per als casos d’establiments relacionats amb la salut de les persones, com poden ser clíniques de fisioteràpia, centres de tatuatge i micropigmentació, òptiques, entre d’altres, aquesta gestió de la llicència cobra una especial importància atès que els respectius establiments també han de comptar amb els seus corresponents autoritzacions sanitàries, devent tramitar en paral·lel les Llicències d’ajuntament i sanitat. A més, cal tenir en compte aquests establiments, ja que han de complir la Llei d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques.

11110565_810625025695068_5139799219666339212_o


Què entenem per gestió integral d’una llicència?

S’entén l’assessorament, generació de documentació necessària (formularis de sol·licitud, autoritzacions per a tramitació de documents, etc.), i gestió d’aquesta doumentación davant l’organisme encarregat del control administratiu de a implantació de l’activitat.

En el cas de tots els establiments relacionats amb la salut de les persones, entre molts, els centres de tatuatge i micropigmentació, aquesta gestió integral de la llicència cobra especial importància atès que els establiments en què aquestes activitats es produeixen no requereixen únicament de la autorització municipal per a la seva implantació, sino que han de comptar també amb les seves corresponents autoritzacions sanitàries.

La nostra empresa disposa d’una experiència en l’obtenció de llicències d’obertura, a més de les autoritzacions sanitàries preceptives per a aquest tipus d’establiments, acompanyant als nostres clients durant tot el procés i el post-procés.